Creació circense en clau iberoamericana

La Central del Circ té entre els seus usuaris i usuàries nombrosos artistes procedents d’Amèrica Llatina i cada vegada més companyies catalanes exporten els seus espectacles cap aquest continent on el circ es troba en plena efervescència. Era hora, doncs, que La Central establís uns vincles amb artistes i professionals de circ llatinoamericans i la millor manera de fer-ho era amb allò que millor sabem fer: l’acompanyament a un espectacle de circ.

VERSIÓ EN CASTELLÀ

CONVOCATORIA 2019 – CREACIÓN CIRCENSE EN CLAVE IBEROAMERICANA

3ª edición

En gener de 2019 La Central del Circ va obrir la convocatòria de Creació Circense en Clau Iberoamericana amb l’objectiu d’afavorir els intercanvis existents amb Amèrica Llatina i proporcionar els recursos i suports a un projecte singular de creació d’un espectacle de circ contemporani. Després de llegir les 64 candidatures presentades a la convocatòria, la comissió de selecció ha acordat adjudicar aquestes residències a:

Devir (Brasil)

–  Cia Mestiça (Mèxic-Brasil)

Duo Petrikor (Colòmbia)

Aquests projectes es beneficiaran de:

  • 1 sala de creació durant 2 setmanes entre setembre i octubre del 2019.
  • Una beca per a desplaçaments, residència i manutenció d’un total de 9.000€ a repartir entre les tres companyies.

Podeu consultar l’acte oficial de la selecció aquí.

-> Bases de la convocatoria


2ª EDICIÓN

SOL·LICITUDS REBUDES: 36
COMPANYIA SELECCIONADA: Cia Amorfo (Brasil)