Creació circense en clau iberoamericana

La Central del Circ té entre els seus usuaris i usuàries nombrosos artistes procedents d’Amèrica Llatina i cada vegada més companyies catalanes exporten els seus espectacles cap aquest continent on el circ es troba en plena efervescència. Era hora, doncs, que La Central establís uns vincles amb artistes i professionals de circ llatinoamericans i la millor manera de fer-ho era amb allò que millor sabem fer: l’acompanyament a un espectacle de circ.

VERSIÓ EN CASTELLÀ

CONVOCATORIA 2019 – CREACIÓN CIRCENSE EN CLAVE IBEROAMERICANA

3ª edición

La Central del Circ abre la presente convocatoria con el objetivo de reforzar los intercambios existentes con América Latina y de proporcionar recursos y apoyo a un proyecto singular de creación de un espectáculo de circo contemporáneo.

-> Bases de la convocatoria
-> Formulario de candidatura
-> Carta de aval


2ª EDICIÓN

SOL·LICITUDS REBUDES: 36
COMPANYIA SELECCIONADA: Cia Amorfo (Brasil)