CIRCUS INCUBATOR

Circus Incubator és un nou projecte internacional impulsat per La Grainerie (Toulouse) en el que participa La Central del Circ que funciona com a una incubadora de projectes de circ que permeti als artistes participants desenvolupar una manera de funcionar que integri tant investigació artística com enfocament empresarial.

Aquest projecte té dues convocatòries obertes: una destinada a artistes i l’altra destinada a programadors i professionals del sector del circ.

SEGONA EDICIÓ

CONVOCATÒRIA PROGRAMADORS I PROFESSIONALS

Convocatòria oberta a programadors/es i professionals de Suècia, França, Espanya, Finlàndia, Canadà i Brasil per participar a la segona edició de Circus Incubator. Aquesta segona edició constarà d’un workshop a Suècia (febrer 2017).

>>Consulta la convocatòria aquí (versió anglès).
>>Formulari aquí (versió anglès).

Data límit: prorrogat fins 29 de juliol de 2016
Més informació: lorraine.grainerie@gmail.com

CONVOCATÒRIA ARTISTES

Convocatòria oberta per a joves artistes de Suècia, França, Canadà i Brasil per participar a la segona edició de Circus Incubator. Aquesta edició constarà de 2 workshops (Brasil – novembre 2016 // Suècia – febrer 2017).

>>Consulta la convocatòria aquí (versió anglès).
>>Formulari aquí (versió anglès).

Data límit: prorrogat fins 29 de juliol de 2016
Més informació: lorraine.grainerie@gmail.com

PRIMERA EDICIÓ

CONVOCATÒRIA ARTISTES

Estem buscant 4 artistes de menys de 30 anys que estiguin liderant projectes a Espanya i vulguin beneficiar-se d’aquest projecte, que es farà en dos temps:

– Taller d’investigació artística (6-10 de maig 2016 a Cirko, Helsinki, Finlàndia), acompanyat per un director artístic europeu. Els artistes investiguen i experimenten junts  i aprofiten la seva estància per conèixer el territori amb visites a altres espais i trobada amb actors del sector local.

– Taller transversal (7-11 de juliol 2016 a La Tohu, Montreal, Canadà): hi participen artistes i professionals del sector. Aquest taller es dedica a la continuació de la recerca artística per una banda i a temps de reflexió en comú sobre línies estètiques, eines empresarials i noció d’acompanyament.

El projecte cobreix despeses de manutenció, allotjament i desplaçament.

L’assistència a ambdós tallers és imprescindible.

Sol·licituds rebudes: 18
Artistes seleccionats: Vivian Friedrich, Arce López, Andrea Speroto i Katarzyna Szczepanska

CONVOCATÒRIA PROFESSIONALS

Estem buscant 2 professionals del sector del circ amb ganes de compartir coneixements i maneres d’acompanyar joves artistes; intercanviar opinions sobre el circ contemporani i dialogar amb els artistes.

– Taller transversal (7-11 de juliol 2016 a La Tohu, Montreal, Canadà): hi participen artistes i professionals del sector. Aquest taller es dedica a la continuació de la recerca artística per una banda i a temps de reflexió en comú sobre línies estètiques, eines empresarials i noció d’acompanyament.

El projecte cobreix despeses de manutenció, allotjament i desplaçament.

Sol·licituds rebudes: 11
Professionals seleccionades: Maria Folguera i Lídia Gilabert