Equip

L’equip humà de La Central està format per:

Ione Hermosa, gerència: gerencia@lacentraldelcirc.cat
Johnny Torres, direcció artística: direccioart@lacentraldelcirc.cat
Nini Gorzerino, cap de projectes: creacio@lacentraldelcirc.cat
Unai Arrieta, tècnic de seguretat i manteniment: tecnic@lacentraldelcirc.cat
Roger Compte, tècnic de seguertat i manteniment: equiptecnic@lacentraldelcirc.cat
Irene Soler, tècnica de producció: produccio@lacentraldelcirc.cat
Míriam Alagarda, atenció als usuaris/ es i administració: info@lacentraldelcirc.cat
Mila Rodríguez, comunicació: comunicacio@lacentraldelcirc.cat
Marissa Paituví, tècnica de mediació comunitària: barri@lacentraldelcirc.cat

Convocatòries de personal:

La Central del Circ obre una convocatòria de selecció de personal per cobrir la plaça de personal TÈCNIC (RIGGER) I DE MANTENIMENT en horari de tardes.

El personal tècnic de tardes es concep com la persona responsable de l’equipament en la franja horària mencionada, així com també, del manteniment de l’espai (petites reparacions, control de magatzems, etc.); i de la seguretat en els muntatges d’aparells de circ que es facin en aquest horari.

Tasques a realitzar:

  • Garantir la seguretat de les persones usuàries i el bon ús de les instal·lacions;
  • Assessorar i donar suport tècnic a les persones usuàries que ho requereixin;
  • Vetllar pel bon manteniment i ús del material i de les infraestructures;
  • Realitzar petites reparacions i neteges específiques d’espais i/o maquinària.

Condicions de la plaça:

La jornada de treball prevista és de 30 hores setmanals, de dilluns a divendres de 14h a 20h; amb flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de les activitats puntuals que succeeixin fora d’horari.

La incorporació s’efectuarà a inicis del mes de desembre de 2019.

Consulta la convocatòria completa i accedeix al formulari de presentació de candidatures aquí.

 

 

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) és l’entitat gestora de La Central del Circ.

A més d’aquesta tasca, representa les diverses branques professionals del circ català: artistes, tècnics, empresaris, representants, gerents, directors, dramaturgs, escenògrafs, coreògrafs, crítics, teòrics, docents, etc. La finalitat de l’APCC és divulgar i normalitzar el circ en totes les seves modalitats i donar-li, com a fet intrínsecament cultural, la mateixa categoria que les altres arts escèniques.