La Central del Circ obre una convocatòria de selecció per cobrir la plaça de DIRECCIÓ ARTÍSTICA per al període de 2019 – 2021. Dins de l’equip de gestió d’aquest equipament, la direcció artística selecciona els continguts artístics i traça les principals línies de programes, projectes i activitats que es desenvolupen en aquest centre. A més d’aquesta tasca, la direcció artística es concep com un important element d’acompanyament de les companyies residents així com també, dels i les artistes que habiten diàriament La Central. A més a més, i juntament amb la gerència, la direcció artística fa funcions de representació institucional i és la responsable de generar les sinèrgies i col·laboracions amb altres entitats i agents. Finalment, cal tenir en compte que aquest càrrec és temporal i té una durada de tres anys amb possibilitat de pròrroga d’un any més.

Consulta la convocatòria completa aquí:


A més, per tal de valorar i seleccionar entre les diferents candidatures, es configurarà una comissió de valoració de projectes formada per: 2 artistes de la comunitat de La Central del Circ, 2 membres de Junta Directiva de l’APCC i 2/3 membres de l’equip de La Central del Circ. Els/les 2 artistes de la comissió hauran de ser persones que hagin tingut una participació activa i un compromís amb el projecte de La Central i un cert coneixement del sector del circ a nivell local i internacional.

Consulta la convocatòria completa aquí: