Què és la dramatúrgia? Com es crea la dramatúrgia al circ? Què és un ull extern? Hi ha una metodologia en els processos de creació? Existeix en el circ contemporani un paradigma al voltant de la dramatúrgia? Les concepcions estètiques, ideològiques i socioculturals o econòmiques dificulten la capacitat creadora de l’artista o les companyies? Què significa co-crear? La revolució està en modificar la forma? Passar del clàssic al contemporani? On queda el fons?, i el públic?

Aquestes i d’altres qüestions s’han estat formulant a les Jornades d’intercanvi, creació, escriptura i dramatúrgia de La Central del Circ, els dies 3, 4 i 5 de desembre. Ara hem publicat els articles resultants d’aquestes jornades, escrits per Vivian Friedrich i Neus Molina i amb les reflexions de Víctor Bobadilla, Roberto Fratini, Vincent Focquet, Johnny Torres, Collettivo Terzo Livello i Sílvia Capell.

Pots llegir, descarregar o imprimir els articles aquí.